گفت‌ـ‌و‌ـ‌گویِ «وقایعِ اتّفاقیه» با داریوشِ آشوری

?attachment_id=195

مدرنيته را در بشقاب به كسی تعارف نمی‌كنند.

گفت‌ـ‌و‌ـ‌گویِ علي ‌اصغر سيدآبادی شنبه ٢٩ فروردين ١٣٨٣‏ اين گفت‌ـ‌و‌ـ‌گو در روزنامه وقايع اتفاقيه منتشر شده است.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.