بایگانی ماهیانه: ژانویه 2006

آشنایی با یک وبلاگِ پژوهشِ تِرم‌شناسیِ

دکتر محمدِ حیدری ملایری پژوهشگرِ برجسته‌ای ست در زمینه‌ی اخترفیزیک و در رصدخانه‌ی پاریس و مرکزِ علمیِ آن بر رویِ پروژه‌هایِ خود کارِ می‌کند. از راهِ دل بستگیِ هردومان به کارِ ترم‌شناسی– البته در زمینه‌های جداگانه — و تماسی که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در جستارک | 11 دیدگاه

چیرگی بر «دین‌خویی»

آرامش دوستدار، که در میانِ ما از سرشناس‌ترینِ اهل فلسفه است، نام‌آوریِ خود را وامدارِ طرحِ مسأله‌ی بن‌بستِ تاریخی‌ـ‌فرهنگیِ ما در برخورد با تمدنِ مدرن است. دوستدار این «بغرنج» را، به ‌اصطلاحِ خود، ذیلِ مفهومِ «دین‌خویی» طرح می‌کند و به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فلسفه | 10 دیدگاه

ويراستِ دوّمِ فرهنگِ علومِ انسانی

فرهنگِ علومِ انساني ويراستِ دوّمِ تأليفِ داريوشِ آشوري تاريخِ نشر ۱۳۸۴ ۴۶۸ صفحه + ۵۲ صفحه بها: ۵۹۵۰ تومان ناشر: نشرِ مرکز، تهران، صندوقِ پستيِ  ۵۵۴۱-۱۴۱۵۵ کتاب‌فروشيِ نشرِ مرکز: تهران، خيابانِ دکتر فاطمي، رو به رويِ هتلِ لاله خيابانِ بابا … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 26 دیدگاه

رندی و نظربازی

در  نـظـربـازيِ  ما  بي‌خبـران  حيران  اند! حافظ رندي در ادبياتِ عرفانيِ فارسي يک مفهومِ نمادين و پرابهام‌ است. در شعرِ حافظ نيز يکی از محوري‌ترين و پُربسامدترين مفهوم‌‌ها ست و همچنين، در ميدانِ بازي‌هايِ زبانيِ او، يکی از دشوارفهم‌ترين‌ها. من … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ادبيات | 7 دیدگاه