بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2008

پیرامونِ مجلسِ نقدِ کتابِ زبانِ باز

اين مطلب نخستين بار در وب‌سايت راديو زمانه منتشر شده است مجلسِ «نقدِ» کتابِ زبانِ باز، نوشته‌ی من (نشرِ مرکز)، در سیزدهِ شهریور ماهِ امسال (۱۳٨٧) در دستگاه «شهرِ کتاب» در تهران بر پا شد. در این مجلس سه تن، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 55 دیدگاه