بایگانی ماهیانه: ژانویه 2009

زبان و مدرنیت

گفت‌وگوی مسعود لقمان با داریوش آشوری این مصاحبه در روزنامه‌ی فرهنگِ آشتی در تهران و سایتِ روزنامک انتشار یافته است. اندیشیدن به معنا و ماهیّتِ مدرنیّت از سویی، و گرفتاریِ ما در چنبره‌یِ رابطه با آن، از دگر سو ذهن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مصاحبه‌ها | 26 دیدگاه