بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2009

گفتمان غربزدگی: طغیان روشنفکری جهان سومی برای بازگشت به «خود»

گفت-و-گو با داریوش آشوری [مصاحبه‌ی کتبی با خانم فرخنده‌ی مدرّس، سردبیرِ مجلّه‌یِ تلاش، نشر شده در شماره‌یِ ٣٢، سالِ هشتم، تیر ماهِ ١٣٨٨، هامبورگ، آلمان. در این نشرِ اینترنتی متن را اندکي دوباره ویرایشِ کرده ام. د. آ. ] تلاش: … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مصاحبه‌ها | 23 دیدگاه