گذار از شرق به جهانِ سوم

دوست جوان من، وحید عیوض‌زاده، هنرمندِ تئاتر و پایه‌گذارِ کمپانیِ تئاتریِ Goossun Art-illery، در فوریه‌ی ۲۰۱۰ در لندن کنفرانسِ دوروزه‌اي در باره‌یِ تئاتر با شرکتِ چندین هنرمندِ برجسته‌ی اروپایی و ایرانی برگزار کرد. در این برنامه پروژه‌ی تئاتریِ خود، با عنوانِ   HamletZar : Dissection، را هم می‌شناساند که بر پایه‌یِ مسئله‌یِ برخوردِ «شرق» و «غرب» و داستانِ آوارگی‌هایِ مهاجرانِ شرقی در سفر به سویِ غرب، در قالبِ طرحي برگرفته از هملتِ شکسپیر، است. وحید بر آن است که برخورد با مقاله‌هایِ من در این زمینه در کاشتنِ ایده‌هایِ این پروژه در ذهنِ او نقشي داشته است. از این‌رو از من نیز دعوت کرد که در این کنفرانس شرکت کنم و پیرامونِ ایده‌هایِ خود در این باب سخني بگویم. من هم پذیرفتم و در این کنفرانسِ پُرمایه شرکت کردم. این مقاله پی‌پر (paper)ي ست که آن جا خوانده ام.
با سپاس از دوست گرامی‌ام پروفسور ارژنگ اسعد که ویرایشِ متنِ انگلیسیِ مقاله‌یِ مرا پذیرفت.

Continue reading