بایگانی ماهیانه: آگوست 2011

اندر فوایدِ «لغت‌بازی»

این مقاله در شماره‌ی مرداد ماهِ مجله‌ی مهرنامه در تهران منتشر شده است. 
آقای سید جواد طباطبایی با پُرکاری و بیرون دادنِ چندین کتاب لقبِ «فیلسوفِ سیاسی» را در عالمِ قلم و اندیشه در زبانِ فارسی از آنِ خود کرده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در جستارک | 64 دیدگاه