بایگانی ماهیانه: آوریل 2013

دو پیام آورِجهانِ مدرن — ویراستِ چهارم

دو پیام‌آورِ جهانِ مدرن: ماکیاوللی و تامس مور       داریوشِ آشوری [این مقاله نخستین بار در مهرنامه (شماره‌یِ ١١،١٣٩٠) نشر یافته، اما کوششِ من برایِ پروردن و گسترشِ آن سببِ ویرایشِ چند باره‌یِ آن شد. ویراستِ دوّم در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فلسفه | 4 دیدگاه