بایگانی ماهیانه: مارس 2007

بازبینیِ فرهنگِ کیمیا

داریوش آشوریفرهنگِ فارسی-انگلیسیتألیفِ کریمِ امامیناشر: فرهنگِ معاصر۱00۱ صفحهتهران ۱۳٨٥ این فرهنگ آخرین کار و یادگارِ کریمِ امامی ست. وی در سال‌هایِ آخرِ زندگانیِ خود به آن پرداخت و در ماه‌هایِ پایانیِ زندگی‌اش، در حالي که بیماری‌ای جانکاه او را آب می‌کرد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 23 دیدگاه