بایگانی ماهیانه: مارس 2008

پي‌جوييِ معنا و ريشه‌يِ چند لغت در شاهنامه – ۳

پيگيريِ اين بحث به ياوريِ آقايِ حيدريِ ملايري و جويندگيِ علمي ايشان سبب شد که اين بحث دامنه بگيرد و کسانِ ديگری در آن شرکت کنند. ايشان با نوشتن نامه به دو تن از دانشوران از ايشان در اين باره … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 25 دیدگاه

پي‌جوييِ معنا و ريشه‌يِ چند لغت در شاهنامه – ۲

با آن که دو سالی از نوشتنِ يادداشتی در باره‌يِ دو واژه‌يِ «هار» و «زهار» مي‌گذرد ، پي‌جوييِ معنايِ آن دو خاطرِ مرا رها نکرده است. در اين ميانه فرستادنِ آن يادداشت برايِ چند تن از دانشورانِ شاهنامه‌شناس و اهلِ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 10 دیدگاه