بایگانی ماهیانه: فوریه 2009

پی‌جوییِ معنا و ریشه‌یِ چند لغت در شاه‌نامه—۵

جویندگی در پیِ معنا و ریشه‌یِ "هخته‌زهار" و صورت‌هایِ گوناگونِ نگارشِ آن در نسخه‌هایِ شاه‌نامه به نتیجه‌یِ نهایی رسیده یا بسیار نزدیک شده است. در این پژوهشِ چندساله نظر پیشین شاه‌تامه‌شناسان در موردِ "هخته زهار" با پی‌جوییِ سنجشگرانه‌یِ معنا و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 28 دیدگاه