بایگانی ماهیانه: دسامبر 2009

پژواکِ معنايیِ سَبک در کارِ نيچه

پیوندگاهِ فلسفه و ادبیّات ویراستِ دوم این مقاله نخستین بار در جُنگِ زمان (فصل‌نامه‌ی ادبیات، فرهنگ و هنر، شماره‌ی ۳، پاییزِ ۱۳۸۸، اُسلو) منتشر شده است. در نشرِ کنونی آن را بازبینی و بخشِ تفسیریِ آن را گسترده تر کرده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فلسفه | 44 دیدگاه