بایگانی ماهیانه: اکتبر 2010

فارسی شکر است

داستانِ کشاکش و چرخشِ زبانی در عصرِ تجدّد (نسخه‌ی پی‌دی‌اف اين مقاله را از این‌جا پیاده کنيد) «فارسی شکر است»، به قلمِ محمدعلیِ جمال‌زاده، گویا نخستین داستانِ کوتاه به شیوه‌یِ مدرن در زبانِ فارسی ست و نخستین بار در مجله‌یِ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 16 دیدگاه

زبانِ تجدّد

(نسخه‌ی پی‌دی‌اف این مقاله را از اين‌جا پياده کنيد). با باز شدنِ پایِ قدرت‌هایِ اروپایی به سرزمین‌هایِ آسیایی، از جمله «ممالکِ محروسه‌یِ ایران»، از نیمه‌یِ سده‌یِ نوزدهم میانِ شیوه‌یِ گفتاریِ و  نوشتاریِ سنّتیِ عالمانه  و فاضلانه — که در آن قالبِ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 7 دیدگاه