بایگانی ماهیانه: آوریل 2011

کوته‌بینی و بلنداندیشی در عالمِ هندسی و عالمِ جان

سیري در پختستان  پَختِستان ادوین ابوت Edwin Abbott ، ترجمه‌ی منوچهر انور نشرِ کارنامه، تهران ۱۳٨٨ آن جزیره‌یِ دراز و باریک در نزدیکیِ کرانه‌هایِ غربیِ قاره‌ی اروپا، که بریتانیای کبیر نام دارد، در پنج قرنِ اخیر از تاریخِ جهان در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ادبيات | 5 دیدگاه